در ادامه واکنش‌ها به وضع محدودیت‌ها علیه زنان کشور، سازمان عفو بین‌‌الملل محدودیت‌های وضع شده بر زنان را ضربه‌ دیگر به حقوق زنان خوانده می‌گوید که حقوق زنان به‌ طور سیستماتیک در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. از سویی‌هم دیدبان حقوق‌بشر گفته است بار دیگر ثابت شد که به‌حقوق بنیادی بشری هیچ‌گونه احترام و […]

در ادامه واکنش‌ها به وضع محدودیت‌ها علیه زنان کشور، سازمان عفو بین‌‌الملل محدودیت‌های وضع شده بر زنان را ضربه‌ دیگر به حقوق زنان خوانده می‌گوید که حقوق زنان به‌ طور سیستماتیک در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است.

از سویی‌هم دیدبان حقوق‌بشر گفته است بار دیگر ثابت شد که به‌حقوق بنیادی بشری هیچ‌گونه احترام و ارزشی در افغانستان و جود ندارد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزارت امر به معروف، زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده‌است.

ادامه وضع محدودیت‌ها علیه زنان کشور واکنش‌های داخلی و خارجی را برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد سازمان عفو بین‌‌الملل محدودیت‌های وضع شده بر زنان را ضربه‌ دیگر به حقوق زنان خوانده می‌گوید که حقوق زنان به‌ طور سیستماتیک در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. این سازمان تایید می‌کند که پس از سقوط حکومت پیشین زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود مانند آزادی رفت‌‌و‌آمد، تحصیل و مشارکت سیاسی منع شده‌‌اند. این نهاد به‌بازداشت‌ معترضان دختر انتقاد کرده می‌گوید که به‌مستند‌سازی از نقض حقوق‌بشر به‌ویژه زنان در افغانستان ادامه خواهند داد.

از سویی‌هم، دیدبان حقوق‌بشر از وضع محدود‎‌های روز افزون بر زنان در کشور نگرانی کرده می‌گوید، بار دیگر ثابت شد که به حقوق بنیادی بشری هیچ‌گونه احترام و ارزشی در افغانستان و جود ندارد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که وزارت امر به معروف زنان را از رفتن به‌پارک‌های تفریحی منع کرده‌است. سخن‌گوی وزارت امر به معروف گفته که بیش‌تر از ۱۴ ماه که گذشته، تلاش کرده‌اند تا شرایط را برای رفتن زنان به پارک‌ها بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان فراهم کنند؛ اما مالکان پارک‌ها همکاری درست نداشتند و زنان حجاب را طوری که لازم بود، رعایت نکردند.

این در حالی‌است که جهان بارها گفته است هر گونه تعامل آن‌ها با حکومت سرپرست وابسته به رعایت حقوق‌بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است.