کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌است که برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان به حمایت قوی‌تر جامعه بین‌‌المللی نیاز است. در همین‌حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با فرارسیدن فصل سرما، یک‌‌بار دیگر از کشورهای کمک‌‌کننده خواسته‌است تا به تعهدهای‌‌شان به مردم افغانستان […]

کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌است که برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان به حمایت قوی‌تر جامعه بین‌‌المللی نیاز است.

در همین‌حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با فرارسیدن فصل سرما، یک‌‌بار دیگر از کشورهای کمک‌‌کننده خواسته‌است تا به تعهدهای‌‌شان به مردم افغانستان عمل کنند. به گفته این نهاد، زمان اندکی باقی‌مانده است تا یک‌‌بار دیگر خانواده‌‌های زیادی در افغانستان در معرض خطر زمستان سخت قرار گیرند. در همین‌حال، مسوولان وزارت اقتصاد با مهم خواندن کمک‌های بشردوستانه در کاهش فقر در کشور، تاکید می‌کنند که پروژه‌های کلان اقتصادی نیز در کشور راه‌اندازی خواهد شد.

هم‌زمان با این که زمان اندکی باقی‌مانده است تا یک‌‌بار دیگر با فرارسیدن فصل سرمای زمستان، خانواده‌‌های زیادی در افغانستان در معرض نیازمندن شدن قرار بگیرند، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان “اوچا” اعلام کرده‌است که کرواسیا ۱۰۰ هزار دالر امریکایی در سال جاری به افغانستان کمک کرده‌است. به گفته این نهاد ملل متحد، کرواسیا این پول را به صندوق بشردوستانه افغانستان تسلیم کرده‌است تا برای کمک برای آسیب‌‌پذیرترین افراد نیازمند در افغانستان هزینه شود. اوچا با قدردانی از کمک کرواسیا، یک‌‌بار دیگر از کشورهای کمک‌‌کننده خواسته‌است تا به تعهدهای‌شان به مردم افغانستان عمل کنند.

در همین‌حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که دوام کمک‌های بشری در کاهش فقر در درازمدت در افغانستان موثر تمام نمی‌شود. هم‌چنان وزارت اقتصاد می‌گوید که پروژه های کلان اقتصادی در کشور راه اندازی خواهد شد.

این در حالی‌است که کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته‌است که برای رسیدگی به بحران کنونی در این کشور به حمایت قوی‌تر جامعه بین‌‌المللی نیاز است. با این همه، با سقوط حکومت پیشین و گسترش فقر و بیکاری در کشور، سازمان‌ها و نهاد‌های امدادرسان و کشورهای جهان همواره از وقوع بحران بشری هشدار داده و خواستار کمک فوری به افغانستان شده‌‌اند.