شماری از باشندگان پایتخت از آلودگی روز افزون هوا در شهرکابل نگران‌اند و می‌افزایند که مسوولان باید اقدامات بی‌درنگ را در این زمینه روی دست بگیرند. در همین‌حال؛ سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که آنان برنامه‌هایی را دراین مورد روی دست دارند. این در حالی‌است، که همه ساله با فرارسیدن زمستان در کشور به ویژه […]

شماری از باشندگان پایتخت از آلودگی روز افزون هوا در شهرکابل نگران‌اند و می‌افزایند که مسوولان باید اقدامات بی‌درنگ را در این زمینه روی دست بگیرند.

در همین‌حال؛ سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که آنان برنامه‌هایی را دراین مورد روی دست دارند. این در حالی‌است، که همه ساله با فرارسیدن زمستان در کشور به ویژه در پایتخت، آلودگی هوا افزایش می‌یابد و بیماری‌های ناشی از آن بیش‌تر می‌شود.

همه ساله با فرارسیدن زمستان در کشور، آلودگی هوا افزایش می‌یابد. از سویی‎هم، به‌کارگیری جنگ افزارهای گوناگون در جریان جنگ‌های چندین ساله پسین در افغانستان و هم‌چنین به‌کارگیری بیش از حد زغال‌سنگ و چوب برای گرمای خانه‌ها در زمستان، از سویی دیگر، نبود شبکه درست آب‌رسانی و کانالازیسیون درست، آب و هوای کشور را به‌شدت آسیب رسانده که این به صحت شهروندان کشور ضررهای زیادی وارد کرده‌است.

در همین‌حال، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید، که این وزارت برنامه‌هایی را در این زمینه روی دست دارد.

این در حالی‌است، که به گفته محمد حسن غیاثی، معین پالیسی و پلان گذاری وزارت صحت، سالانه نزدیک به دو هزار تن تنها از باشندگان پایتخت بر اثر بیماری‌های تنفسی ناشی از آلودگی‌های هوا جان خود را از دست می‌دهند.