در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت ناگوار اقتصادی، برنامه‌ی جهانی غذا می ‌گوید که زندگی برای بیش‌تر شهروندان افغانستان به ‌‌ویژه زنان و دختران هنوز غیر قابل تحمل است. این برنامه گفته است که برای بیش از ۱۰ میلیون زن از طریق برنامه‌های ایجاد سرمایه و حمایت معیشتی، کمک کرده‌است. این در حالی‌است که به گفته […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت ناگوار اقتصادی، برنامه‌ی جهانی غذا می ‌گوید که زندگی برای بیش‌تر شهروندان افغانستان به ‌‌ویژه زنان و دختران هنوز غیر قابل تحمل است.

این برنامه گفته است که برای بیش از ۱۰ میلیون زن از طریق برنامه‌های ایجاد سرمایه و حمایت معیشتی، کمک کرده‌است. این در حالی‌است که به گفته نهادهای کمک‌‌رسان، درحال‌حاضر ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر هستند. در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که کمک‌های بشری در درازمدت موثریت ندارد.

فقر فعلی در افغانستان به عامل‌های گوناگون هم‌چون، بیکاری، اقتصاد شدیدا وابسته به کمک‌های خارجی، توزیع ناعادلانه کمک‌‌های بشردوستانه و از بین رفتن مواشی و حاصلات زراعتی مردم در پی سیلاب‌‌های اخیر در کشور بستگی دارد.

پیوست به نگرانی‌ها از وضعیت ناگوار اقتصادی، برنامه‌ی جهانی غذا می‌‌گوید که زندگی برای بیش‌تر شهروندان افغانستان به ‌‌ویژه زنان و دختران هنوز غیرقابل تحمل است. این برنامه با نشر توییتی نوشته است که برای بیش از ۱۰ میلیون زن از طریق برنامه‌‌های ایجاد سرمایه و حمایت معیشتی، کمک کرده‌است.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین، فقر و بیکاری در کشور گسترش یافته است. توقف ناگهانی کمک‌های خارجی، اقتصاد شکننده افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است و قیمت مواد غذایی، سوخت و سایر مواد اولیه به سرعت در حال افزایش است. به‌ گفته نهادهای کمک‌‌رسان، در حال‌حاضر ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر هستند.

این درحالی‌است که دفتر هماهنگ‌ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا روز 〈سه‌شنبه، ۳ عقرب〉 در گزارشی اعلام کرد که ۷۹ درصد از جمعیت افغانستان در زمستان پیش رو در سرپناه‌‌های موقت و خانه‌‌های نیمه‌ ویران زندگی می‌‌کنند که نیاز به تعمیر دارد. براساس این گزارش، ۷۷ درصد از بودجه مورد نیاز برای کمک‌های زمستانی در افغانستان، هنوز وجود ندارد.