در ادامه‌ی نگرانی از وضعیت بد حقوق‌بشری در افغانستان، دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید مردان افغانستان مجبور می‌‌شوند که بر زنان محدودیت وضع کنند. خانم بار در تویترش نوشته که این روش شکست خورده است. این در حالیست که شماری از فعالان حقوق زن خواستار تامین حقوق زنان شدند و می‌گویند که ادامه وضع محدودیت بر زنان […]

در ادامه‌ی نگرانی از وضعیت بد حقوق‌بشری در افغانستان، دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید مردان افغانستان مجبور می‌‌شوند که بر زنان محدودیت وضع کنند. خانم بار در تویترش نوشته که این روش شکست خورده است.

این در حالیست که شماری از فعالان حقوق زن خواستار تامین حقوق زنان شدند و می‌گویند که ادامه وضع محدودیت بر زنان بر کشور صدمه وارد می‌کند.

از آغاز حاکمیت حکومت جدید تاکنون فرمان‌های در زمینه حقوق و تکالیف زنان منتشر شده‌است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه حقوق‌‎بشر به این باورند که این فرمان‌ها، عرصه فعالیت زنان را با محدودیت‌های روبه‌رو کرده‌است.

هدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید مردان افغانستان مجبور می‌‌شوند که بر زنان محدودیت وضع کنند. خانم بار در تویترش نوشته که زنان افغانستان از دستورات امارت اسلامی پیروی نمی‌کنند؛ اما حکومت سرپرست، مردان خانواده و دیگر افراد را وادار می‌کنند تا زنان را تحت کنترل درآورند.

معاون بخش زنان دیدبان حقوق‌بشر اما تاکید کرده که این روش شکست خواهد خورد، زیرا به گفته او مردان نیز آزادی می‌‌خواهند. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زنان، برتامین حقوق زنان تاکید می‌کنند.

پوشش اجباری، محرومیت از آموزش، کار، فعالیت سیاسی و اجتماعی از موردهای درشتی است که سازمان‌های حقوق‌بشری آن‌ها را محدودیت بر زنان افغانستان تعبیر کرده‌اند. این درحالی‌است که همواره حکومت سرپرست بر تامین حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تاکید کرده‌است.