در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، رییس پارلمان اروپا، برحمایت از زنان کشور تاکید کرده‌است. رییس پارلمان اورپا گفته که این نهاد متعهد به‌حمایت از مردم افغانستان است. به‌گفته او، با سقوط حکومت پیشین زنان به‌گونه‌ی فزاینده‌ای از زندگی عمومی کنار گذاشته می‌‌شوند و از ورود آنان به‌فضاهای عمومی جلوگیری […]

در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، رییس پارلمان اروپا، برحمایت از زنان کشور تاکید کرده‌است.

رییس پارلمان اورپا گفته که این نهاد متعهد به‌حمایت از مردم افغانستان است. به‌گفته او، با سقوط حکومت پیشین زنان به‌گونه‌ی فزاینده‌ای از زندگی عمومی کنار گذاشته می‌‌شوند و از ورود آنان به‌فضاهای عمومی جلوگیری می‌‌شود. رییس پارلمان اروپا می‌افزاید که با وجود وعده‌های اولیه برای حمایت از حقوق زنان، پیشرفتی که طی سال‌ها به‌دست آمده بود در حال از بین رفتن است. در همین‌حال، سارا کنیبز، مدیر منطقه‌‌ای بخش زنان سازمان در آسیا و اقیانوسیه می‌‌گوید که زنان افغانستان به‌گونه سیستماتیک از جامعه حذف می‌‌شوند.

با ان‌که همواره نهادهای زیاد از حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان در کشور اعلام پیشتی‌بانی کرده‌اند؛ اما هنوز هم نگرانی‌های داخلی و خارجی از نقض حقوق‌بشر به‌ویژه زنان در کشور وجود دارد. در تازه‌ترین مورد روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا گفته است که پس از سقوط حکومت پیشین زنان به طور فزاینده‌‌ای از زندگی عمومی کنار گذاشته می‌‌شوند و از ورود آنان به‌فضاهای عمومی جلوگیری می‌‌شود. وی افزوده است که پارلمان اروپا متعهد به‌حمایت از مردم افغانستان است. خانم متسولا بیان داشته که با وجود وعده‌‌ها برای حمایت از حقوق زنان، پیشرفتی که طی سال‌‌ها به‌دست آمده بود در حال از بین رفتن است: ″طالبان می‌‌خواهند که زنان نامریی باشند، اما ما می‌‌خواهیم که آن‌ها شکوفا شوند. و تا زمانی که زنان بتوانند جایگاه شایسته خود را در جامعه بازیابند، ما به تقویت صدای ‌شان ادامه خواهیم داد.″

از سویی‌هم سارا کنیبز، مدیر منطقه‌‌ای بخش زنان سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه با نشر تویتی  گفته است که زنان افغانستان به ‌طور سیستماتیک از جامعه حذف می‌‌شوند: ″زنان از اکثر مشاغل، مکاتب و حتا پارک‌‌ها حذف شده‌‌اند. اما زنان به روش‌های غیرقابل تصوری به‌مقاومت ادامه می‌دهند.″

این در حالی‌است که اخیرا یوناما گفته است شماری از فعالان حقوق زن در افغانستان خواستار مشارکت و سهیم‌گیری فعال در جامعه اند و از مقام‌های افغانستان خواسته که برای زنان در روندهای سیاسی سهم بدهند.