سازمان عفو بین الملل با اشاره به امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان می‌گوید افغانستان در بخش ‌های مختلف دستاوردهای چشمگیر داشته که باید محفوظ بماند. در اعلامیه ‌ای این سازمان آمده است که پس از امضای توافقنامه باید آموزش کودکان، کار کردن زنان در بیرون از منزل و همچنین کارهای خبرنگاری و مدافعان […]

سازمان عفو بین الملل با اشاره به امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان می‌گوید افغانستان در بخش ‌های مختلف دستاوردهای چشمگیر داشته که باید محفوظ بماند. در اعلامیه ‌ای این سازمان آمده است که پس از امضای توافقنامه باید آموزش کودکان، کار کردن زنان در بیرون از منزل و همچنین کارهای خبرنگاری و مدافعان حقوق بشری باید همچنان ادامه یابد. اعلامیه می افزاید که در هر توافق صلحی باید از خواست ‌های قربانیان برای تامین عدالت چشم‌ پوشی نشود و حقوق اقلیت ‌ها تضمین شود. این در حالیست که در نزده سال گذشته با آمدن جامعه جهانی به افغانستان، نزدیک به نه میلیون کودک به مکتب می روند، از مشارکت زنان در هر نوع فعالیت اجتماعی حمایت می شود و آزادی بیان به عنوان حق اساسی شهروندان شمرده می شود.