سازمان هم‌کاری شانگهای از بدترشدن اوضاع در افغانستان و صدور ناامنی از این کشور به منطقه هشدار داده است. رییس مرکز مبارزه با تروریزم این سازمان در نشستی در تاشکند، گفته است که بدترشدن وضعیت در افغانستان، خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به‌‌ویژه در آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. او هم‌چنان ابراز نگرانی کرده‌است […]

سازمان هم‌کاری شانگهای از بدترشدن اوضاع در افغانستان و صدور ناامنی از این کشور به منطقه هشدار داده است.

رییس مرکز مبارزه با تروریزم این سازمان در نشستی در تاشکند، گفته است که بدترشدن وضعیت در افغانستان، خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به‌‌ویژه در آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. او هم‌چنان ابراز نگرانی کرده‌است که در صورت وخامت وضعیت، بخش بزرگی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد.

با گذشت هر روز نگرانی کشورهای منطقه از حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان بیش‌تر می‌شود. در همین حال، رییس مرکز مبارزه با تروریزم سازمان هم‌کاری شانگهای در نشست زیر عنوان ″امنیت مدرن: چالش‌ها و راه‌حل‌ها″ که از سوی این سازمان در تاشکند برگزار شد، از بدترشدن وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد: ″بدترشدن وضعیت در افغانستان، خطر بی‌ثباتی اوضاع در کل منطقه به‌خصوص در آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. احتمال سرایت بی‌ثباتی از افغانستان به کشورهای حوزه کشورهای مشترک‌المنافع و سازمان همکاری شانگهای نیز وجود دارد″.

او در ادامه افزود وضعیت جاری امنیتی در افغانستان شکنند بوده و خطر بی‌ثبات‌سازی آسیای میانه را مضاعف ساخته است: ″وضعیت اقتصادی- اجتماعی رو به وخامت، خروج انبوه افغانستانی‌ها به خارج از کشور، تضادهای قومی فزاینده، افزایش جنایات فرامرزی و قاچاق مواد مخدر، خطر بی‌ثبات کردن اوضاع در آسیای مرکزی را چند برابر می‌کند″.

وی هم‌چنان ابراز نگرانی کرده که در صورت وخامت بیش‌تر اوضاع، بخش قابل توجهی از افغانستان درگیر جنگ خواهد شد. رییس مرکز مبارزه با تروریزم کشورهای مشترک‌المنافع اظهار داشته که توانایی حکومت کنونی برای کنترل اوضاع در افغانستان بسیار محدود است.

این در حالی‌است که روز (چهارشنبه ۱۸ عقرب) وزیر خارجه هند نیز در سفری به مسکو، بار دیگر تاکید کرده‌است که جهان نگران فعالیت تروریزم از افغانستان است. امارت اسلامی اما بارها تاکید کرده‌است که از خاک این کشور اجازه نمی‌دهد در برابر کشورهای دیگر استفاده کند.