در ادامۀ نگرانی‌ها از بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن کارزار توزیع کتاب به شماری از دانش‌آموزان مکتب‌ها را آغاز کرده‌اند. آنان بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر شده‌اند. در همین حال، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که نگران آینده تعلیمی خود اند و خواستار […]

در ادامۀ نگرانی‌ها از بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن کارزار توزیع کتاب به شماری از دانش‌آموزان مکتب‌ها را آغاز کرده‌اند.

آنان بار دیگر خواستار بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر شده‌اند. در همین حال، شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند که نگران آینده تعلیمی خود اند و خواستار بازگشایی مکتب‌های دختر در کشور شده‌اند.

شماری از فعالان حقوق زن کارزار توزیع کتاب به شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های دختران و پسران را آغاز کرده‌اند. آنان این کارزار را در یکی ار ولسوالی‌های ولایت کابل آغاز کرده‌اند. فعالان حقوق زن می‌گویند که هدف شان از توزیع کتاب به دانش‌آموزان، حمایت از حقوق‌ بشر به‌ویژه حق ‌آموزش دختران است. آنان هم‌چنان خواستار بازگشایی مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم استند.

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان در حالی‌که از توزیع کتاب و قرطاسیه خشنودی می‌کنند می‌گویند که نگران آینده تعلیمی خود هستند. این دانش‌آموزان خواستار بازگشایی مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دانش‌آموزان دختر نیز شده‌اند.

این در حالی‌است که بیش‌تر از ۴۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نیافته‌اند؛ هر چند جامعه جهانی بارها تاکید کرده که یکی از شروط عمده به‌رسمت شناختن حکومت سرپرست افغانستان، بازگشایی مکتب‌های دختران است.