نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور قرغیزستان می‌گوید که فعالیت شماری از گروه‌ها در برخی از ولایت‌‌های افغاسنتان می‌تواند امنیت کشورش را تهدید کند. این مقام قرغیزی در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رییس‌وزیران و شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه افزوده که دولت موقت افغانستان اقدام جدی برای مقابله با چنین گروه‌هایی انجام دهد. در این […]

نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور قرغیزستان می‌گوید که فعالیت شماری از گروه‌ها در برخی از ولایت‌‌های افغاسنتان می‌تواند امنیت کشورش را تهدید کند.

این مقام قرغیزی در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رییس‌وزیران و شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه افزوده که دولت موقت افغانستان اقدام جدی برای مقابله با چنین گروه‌هایی انجام دهد. در این دیدار عبدالسلام حنفی نیز تاکید کرده که به گروه‌های هراس‌افگن اجازه فعالیت را نمی‌دهند و از خاک افغانستان نیز هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.

در ادامه نگرانی‌ها از چگونگی حضور و فعالیت شماری از گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، طلعت‌بیک مصدق اف نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور قرغیزستان در دیدارهای جداگانه با عبدالسلام حنفی معاون رییس‌وزیران و شیرمحمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه گفته است که فعالیت شماری از گروه‌ها در برخی از ولایت‌های افغاسنتان می‌تواند امنیت کشورش را تهدید کند. این مقام قرغیزی افزوده که دولت موقت افغانستان اقدام جدی برای مقابله با چنین گروه‌هایی انجام دهد.

در این دیدارها، عبدالسلام حنفی و شیرمحمد عباس ستانکزی به نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور قرغیزستان اطمینان داده‌اند که به هیچ گروهی اجازه فعالیت هراس‌افگنانه داده نمی‌شود و از خاک افغانستان نیز هیچ کشوری به‌شمول قرغیزستان تهدید نخواهد شد.

این بار نخست نیست که کشورهای منطقه و جهان نگران حضور و فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان اند. چندی پیش رییس‌جمهور و برخی از مقام‌های امنیتی روسیه نیز از حضور و سربازگیری گروه‌های هراس‌افگن به‌ویژه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند.