چهاردهم جون، مصادف است با روز جهانی اهدای خون. به همین منظور وزارت صحت عامه‌ی امارت اسلامی، طی نشستی، از روز جهانی اهدای خون بزرگ‌داشت کرد. داکتر محمد حسن، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، در این نشست گفت که با تمام پیشرفت‌های که بشریت در عرصه‌های مختلف داشته، هنوز جایگزینی برای خون پیدا […]

چهاردهم جون، مصادف است با روز جهانی اهدای خون. به همین منظور وزارت صحت عامه‌ی امارت اسلامی، طی نشستی، از روز جهانی اهدای خون بزرگ‌داشت کرد.

داکتر محمد حسن، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، در این نشست گفت که با تمام پیشرفت‌های که بشریت در عرصه‌های مختلف داشته، هنوز جایگزینی برای خون پیدا نکرده‌اند و از شهروندان کشور خواست تا با بانک ملی خون همکار باشند.

از سویی‌هم، احمد سیر پاسون، رییس دانشگاه طبی کابل، از سرمایه گذاران خواست که روی بانک خون سرمایه گذاری کنند. نگرانی‌ها از کم‌بود خون در کشور در حالی مطرح می‌شود که داکتر محمد صادق، رییس بانک خون مرکزی ضمن قدر دانی، از نهادهای مدد رسان خواست که به کمک‌های شان ادامه دهند.