در ادامه نگرانی‌ها از بسته‌مانده مکتب‌های دختران در افغانستان، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که آموزش دختران سیاسی شده‌است. نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان خواستار عملی شدن تعهدات افغانستان در پیوند به تامین حقوق زنان شده‌است. در همین‌حال، حدود ۱۰۰ فعال زن صد نامه را برای رسیدگی به حقوق زنان افغانستان، به […]

در ادامه نگرانی‌ها از بسته‌مانده مکتب‌های دختران در افغانستان، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که آموزش دختران سیاسی شده‌است.

نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان خواستار عملی شدن تعهدات افغانستان در پیوند به تامین حقوق زنان شده‌است. در همین‌حال، حدود ۱۰۰ فعال زن صد نامه را برای رسیدگی به حقوق زنان افغانستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده‌اند. هم‌چنان اتحادیه‌ی اروپا سه روز پس از وضع محدودیت علیه زنان، ممنوعیت ورود زنان به پارک‌ها در افغانستان را محکوم کرد.

در ادامه واکنش‌ها به وضع روز افزون محدودیت ها علیه زنان در کشور، توماس نیکلاسن نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان گفته است که افغانستان به تعهداتش در قبال تامین حقوق زنان از جمله آموزش دختران افغانستان عمل نکرده و در راستای مشارکت زنان در زندگی اجتماعی نیز محدودیت‌های بیش‌تر وضع کرده‌است. در همین‌حال، حدود ۱۰۰ فعال زن نامه را تحت عنوان “صد فریاد افغانستان” برای رسیدگی به‌حقوق زنان افغانستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده‌اند.

این فعالان در نامه‌های خود نوشته‌اند که حقوق اساسی و ابتدایی زنان در افغانستان با چالش‌‌های زیادی مواجه‌اند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته‌اند که به‌وضعیت زنان در افغانستان رسیدگی کند.

از سویی‌هم، اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ای به وضع روز افزون محدودیت‌ها علیه زنان در کشور واکنش نشان داده می‌گوید که این عملکردها نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان است. این نهاد هم‌چنان گفته است که زنان و دختران در افغانستان از بیش‌تر جنبه‌‌های زندگی عمومی و اقتصادی محروم‌اند. اتحادیه‌ی اروپا از حکومت سرپرست خواسته است تا به تعهدات‌شان به قوانین بین‌المللی، به‌ ویژه کنوانسیون‌‌های حقوق‌بشر احترام بگذارند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که اخیرا وزارت امر به معروف ورود زنان به پارک‌‌های تفریحی، ورزشگاه‌‌ها و حمام را ممنوع اعلام کرده‌است.