مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده وبار دیگر از اتحادیه‌ی اروپا و جامعه جهانی خواست است تا برای دخترانی که از آموزش باز مانده‌‌اند، گزینه‌های آموزشی جاگزین در نظر بگیرد. در همین‌حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که برای پیشرفت کشور باید هرچی زودتر مکتب‌ها به […]

مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده وبار دیگر از اتحادیه‌ی اروپا و جامعه جهانی خواست است تا برای دخترانی که از آموزش باز مانده‌‌اند، گزینه‌های آموزشی جاگزین در نظر بگیرد.

در همین‌حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که برای پیشرفت کشور باید هرچی زودتر مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز گشایی شود.

پس از سقوط حکومت پیشین، همواره نگرانی‌ها از نقض حقوق‌بشر سرخط برای رسانه‌های داخلی و خارجی شده‌است. حالا هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر در سخن‌رانی در نشست کمیته‌ی روابط خارجی پارلمان اروپا وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده وبار دیگر از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواست است تا برای دخترانی که از آموزش باز مانده‌‌اند گزینه‌های آموزشی جاگزین در نظر گرفته و از اسکان مجدد برای افغانستانی‌های در معرض خطرحمایت کنند.

خانم بار گفته که هرچند یوناما وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان را نظارت می‌‌کند، اما این کافی نیست و جهان باید توجه جدی به وضعیت حقوق‌‍بشری در این کشور داشته‌باشد.

درهمین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن از ادامه مسدود ماندن مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان دخنران بالاتر از صنف ششم نگرانی کرده می‌گویند که برای پیشرفت کشور باید هرچی زودتر مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز گشایی شود.

این در حالی‌است بیشتر از ۴۰۰ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم انتظار دوباره برگشتن به مکتب را می‌کشند، اماتاکنون به آنان اجازه داده نشده که به مکتب بروند.