در ادامۀ نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در افغانستان در زمستان پیش‌رو، برنامۀ جهانی غذا می‌‌گوید که خانواده‌‌ها در سراسر افغانستان تمام امکانات خود را به پایان رسانده‌‌اند و در زمستان پیش‌رو میزان گرسنگی افزایش خواهد یافت. در همین‌حال، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان نیز از ادامه کمک‌‌های اتحادیه‌ی اروپا با شهروندان افغانستان اطمینان […]

در ادامۀ نگرانی‌ها از وضعیت بد بشری در افغانستان در زمستان پیش‌رو، برنامۀ جهانی غذا می‌‌گوید که خانواده‌‌ها در سراسر افغانستان تمام امکانات خود را به پایان رسانده‌‌اند و در زمستان پیش‌رو میزان گرسنگی افزایش خواهد یافت.

در همین‌حال، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان نیز از ادامه کمک‌‌های اتحادیه‌ی اروپا با شهروندان افغانستان اطمینان می‌دهد. این در حالی‌است که اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان نیز از افزایش بحران غذایی در کشور هشدار داده‌است.

با سقوط حکومت پیشین، فقر و بیکاری در کشور دامن‌اش را گستراند و ناداری فراگیر شد. برنامه‌ی جهانی غذا با اظهار این که خانواده‌ها در سراسر افغانستان تمام امکانات خود را به پایان رسانده‌اند، هشدار داد که در زمستان پیش‌رو میزان گرسنگی در این کشور افزایش خواهد یافت. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، از ادامه کمک های این اتحادیه با نیازمندان افغانستان اطمینان داده‌است. توماس نیکلاسن نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانتسان در تویتی گفته است که این کمک‌ها از طریق موسسات مختلف مانند برنامه غذایی جهان با نیازمندان در افغانستان صورت خواهد گرفت: ″اتحادیه اروپا کمک به شهروندان نیازمند افغانستان را از طریق سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌‌های بین‌المللی نظیر برنامه جهانی غذا ادامه خواهد داد.″

این درحالی‌است که روز 〈دوشنبه، ۲۳ عقرب〉 برنامه جهانی غذا برای افغانستان در تویتی گفته است که برای مقابله با گرسنگی ۷۲هزار تُن مواد غذایی را در برخی از دور افتاده‌ترین مناطقی که به‌دلیل بارندگی و یخ‌بستگی غیرقابل دست‌رس می‌‌شوند، از پیش جابه‌جا کرده‌است.

این در حالی‌است که برنامه جهانی غذا می‌گوید که دوره‌های آموزشی در بدل غذا را نیز در افغانستان راه انداز کرده‌است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده که این سازمان، به شهروندانی که در دوره‌‌های آموزشی‌شان شرکت می‌کنند، بسته‌‌های غذایی یک ماهه یا کمک نقدی اهدا می‌‌کند. شرکت‌ کنندگان دوره‌‌های آموزشی برنامه جهانی غذا، مهارت‌‌هایی مثل پرورش میوه، سبزی و بازاریابی برای فرآورده‌های زراعتی را فرا می‌گیرند.