سازمان ملل متحد اعلام کرده که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به حالت بدی قرار دارد. رییس بخش هماهنگ کننده‌ کمک‌‌های بشر سازمان ملل متحد می‎گوید که ۶۵ درصد مردم افغانستان در سال آینده به کمک‌ نیاز دارند. او هم‌چنان افزود که ممنوعیت دست‌رسی دختران به‌تحصیل و زنان به‌اشتغال، سالانه بیش از یک میلیارد دالر به‌اقتصاد […]

سازمان ملل متحد اعلام کرده که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به حالت بدی قرار دارد. رییس بخش هماهنگ کننده‌ کمک‌‌های بشر سازمان ملل متحد می‎گوید که ۶۵ درصد مردم افغانستان در سال آینده به کمک‌ نیاز دارند. او هم‌چنان افزود که ممنوعیت دست‌رسی دختران به‌تحصیل و زنان به‌اشتغال، سالانه بیش از یک میلیارد دالر به‌اقتصاد افغانستان ضرر وارد کرده‌است.

درهمین حال، رییس بخش عملیاتی کمیته‌ی صلیب سرخ جهانی در تویترش نوشته است که مردم افغانستان به‌صورت بی‌‌رحمانه در معرض فقر و بیماری قرار دارند. او هم‌چنان می‌گوید که به‌دلیل سال‌ها جنگ و مشکلات اقتصادی، زندگی مردم افغانستان به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته ‌است.

شهروندان افغانستان،به‌دلیل فقر و بیکاری و کاهش توان خرید، یکی از دشوارترین زمستان‌های تاریخ این کشور را در پیش رو دارند. درهمین‌حال، رامز الاکبروف رییس بخش هماهنگ کننده‌ کمک‌های بشر سازمان ملل متحد در نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به‌حالت بدی قرار دارد. او هم‌چنان هشدار داد که ۶۵ درصد مردم افغانستان در سال آینده به‌کمک‌ نیاز دارند: ″ممنوعیت دست‌رسی دختران به‌تحصیل و اشتغال زنان سالانه بیش از یک میلیارد دالر به‌اقتصاد افغانستان ضرر وارد کرده‌است. سال آینده از نظر اقتصادی برای افغانستان چالش برانگیز است. ۱۹میلیون شهروند افغانستان در سال آینده به‌شدت نیازمند کمک‌‌های جهانی خواهند بود و شش میلیون تن از آن‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند.″

درهمین‌حال، مارتین شویپ رییس بخش عملیاتی کمیته‌ی صلیب سرخ جهانی در تویترش نوشته است که مردم افغانستان به‌صورت بی‌‌رحمانه در معرض فقر و بیماری قرار دارند. او هم‌چنان می‌گوید که به‌دلیل سال‌ها جنگ و مشکلات اقتصادی، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته ‌است.

پیش از این، کمیته‌ی بین‌‌المللی صلیب سرخ اخیرا اعلام کرده بود ۹۰ درصد از مردم افغانستان کم‌تر از ۱٫۹ دالر در روز درآمد دارند. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد نیز اخیرا گفته که حدود ۲۰ میلیون تن در افغانستان به‌مواد غذایی مغذی دست‌رسی ندارند و بیش از ۲۴ میلیون تن هم به‌کمک‌های بشردوستانه نیاز مبرم دارند.