کوریای شمالی با انتقاد شدید از رزمایش‌های آمریکا و کوریای جنوبی در نزدیکی این کشور تاکید کرده که در صورت ادامه این نوع اقدامات تحریک‌آمیز، پاسخ ارتش این کشور جدی و بی‌رحمانه خواهد بود. ستاد کل نیروهای مسلح کوریای شمالی باپخش بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از آزمایش‌های موشکی ارتش این کشور شبیه‌سازی حمله به […]

کوریای شمالی با انتقاد شدید از رزمایش‌های آمریکا و کوریای جنوبی در نزدیکی این کشور تاکید کرده که در صورت ادامه این نوع اقدامات تحریک‌آمیز، پاسخ ارتش این کشور جدی و بی‌رحمانه خواهد بود.

ستاد کل نیروهای مسلح کوریای شمالی باپخش بیانیه‌ای اعلام کرد که شماری از آزمایش‌های موشکی ارتش این کشور شبیه‌سازی حمله به پایگاه هوایی دشمن بوده و همه این آزمایش‌ها پاسخی به رزمایش‌‌های مشترک کریای جنوبی و امریکا بوده‌است. در بیانیه آمده است که اخیر کوریای جنوبی و امریکا بزرگ‌ترین رزمایش مشترک هوایی را برگزار نمود که هدف آن تهدید کوریای شمالی بوده‌است. در این بیانیه کوریای شمالی هشدار داده است که رزمایش هوایی مشترک امریکا و کره‌جنوبی را نادیده نخواهد گرفت و به‌زودی با اقدامات نظامی به آن پاسخ خواهد داد.