هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که از حقوق زنان و دختران در افغانستان باید محافظت شود. خانم بار از جامعه جهانی خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان کارهای بیش‌تر انجام دهد. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق […]

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که از حقوق زنان و دختران در افغانستان باید محافظت شود.

خانم بار از جامعه جهانی خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان کارهای بیش‌تر انجام دهد. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن از جهان می‌خواهند که از حق زنان افغانستان پشتی‌بانی کند.

پس از سقوط حکومت پیشین، محدودیت‌های روز افزودن بر زنان در کشور وضع شده که نگرانی‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته است. در تازه‌ترین مورد هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر از وضعیت زنان در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که از حقوق زنان و دختران در افغانستان باید محافظت شود. خانم بار از جامعه جهانی خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان کارهای بیش‌تر انجام دهد.

در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن جامعه جهانی را به کوتاهی در دفاع از حقوق دختران و زنان در افغانستان متهم می‌کنند.

این در حالی‌است که اخیرا دبیرکل سازمان ملل متحد به‌مناسبت روز جهانی دختر، با تاکید بر تامین حقوق زنان افغانستان گفته بود که اگر حقوق زنان تامین نشود، این کار به افغانستان صدمه وارد می‌کند.