ریاست صحت عامه ولایت بدخشان اعلام کرده است که هیچ واقعه مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت ثبت نشده است. روز گذشته شایعاتی از ولایت بدخشان منتشر شد که گویا هفت مورد مشکوک ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. رییس صحت عامه بدخشان از مردم و رسانه ها خواسته است که […]

ریاست صحت عامه ولایت بدخشان اعلام کرده است که هیچ واقعه مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت ثبت نشده است.

روز گذشته شایعاتی از ولایت بدخشان منتشر شد که گویا هفت مورد مشکوک ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. رییس صحت عامه بدخشان از مردم و رسانه ها خواسته است که از نشر اخبار که باعث نگرانی و مغشوش شدن ذهنیت مردم می شود پرهیز کنند. پیش از این وزارت صحت عامه از تمامی مردم افغانستان خواسته بود که از نشر هرگونه شایعه خودداری کنند. وزیر صحت عامه گفته است که تنها مرجع اعلام واقعات مربوط به ویروس کرونا وزارت صحت عامه کشور است.