ناصر خاضح می گوید که فرد مشکوک به این ویروس قرنطین شده است. به بیان وی، این فرد پس از مراجعه به شفاخانه ولایتی غور مورد معاینات ابتدایی قرار گرفت و پس از مشاهده علایم مشکوک، بستری شد. او می‌گوید هم اکنون از تجمعات در مراکز مختلف شهر فیروزکوه و ولسوالی‌ها جلوگیری می‌شود. پیش از […]

ناصر خاضح می گوید که فرد مشکوک به این ویروس قرنطین شده است. به بیان وی، این فرد پس از مراجعه به شفاخانه ولایتی غور مورد معاینات ابتدایی قرار گرفت و پس از مشاهده علایم مشکوک، بستری شد.

او می‌گوید هم اکنون از تجمعات در مراکز مختلف شهر فیروزکوه و ولسوالی‌ها جلوگیری می‌شود. پیش از این اولین مورد کرونا در ولایت هرات تایید شده است.