تصمیم سازمان ملل در پیوند به ممنوعیت سفر دو مقام بلندپایه امارت اسلامی با واکنش حکومت سرپرست روبه‌رو شده است. پس از آن که معافیت سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی و معین وزارت معارف از سوی سازمان ملل تمدید نشد، وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی با پخش اعلامیه‌ای گفته است که فشار بر امارت اسلامی بیهوده […]

تصمیم سازمان ملل در پیوند به ممنوعیت سفر دو مقام بلندپایه امارت اسلامی با واکنش حکومت سرپرست روبه‌رو شده است.

پس از آن که معافیت سفر سرپرست وزارت تحصیلات عالی و معین وزارت معارف از سوی سازمان ملل تمدید نشد، وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی با پخش اعلامیه‌ای گفته است که فشار بر امارت اسلامی بیهوده و تجربه ناکام گذشته است. این وزارت با استقبال از تمدید معافیت سفر سیزده مقام دیگر حکومت سرپرست برای حداقل دو ماه، گفته است که برداشتن دایمی تحریم‌ها بر اساس موافقت‌نامه‌ی دوحه، حق امارت اسلامی است. دستگاه دیپلوماسی امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که قضاوت یک جانبه نکند و حقوق مردم افغانستان را در نظر بگیرد. این در حالی‌است که تحریم‌های سفر بر مقام‌های امارت اسلامی در سال ۱۹۹ وضع شده بود؛ اما سه سال پیش به خاطر گفت‌وگوهای صلح، شماری از این مقام‌ها از تحریم‌ها معاف شدند.