صلاح‌الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی افغانستان، در پیامی حمله‌ی‌ تروریستی بر حرم شاه‌چراغ شهرِ شیراز ایران را محکوم کرده‌است. در پیام رییس جمعیت اسلامی افغانستان آمده است که این حادثه‌ ضد انسانی و ضد اسلامی است. رییس جمعیت اسلامی در این پیام ضمن و اعلام مراتب هم ‌دردی  با رهبری حکومت و مردم ایران، گفته […]

صلاح‌الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی افغانستان، در پیامی حمله‌ی‌ تروریستی بر حرم شاه‌چراغ شهرِ شیراز ایران را محکوم کرده‌است.

در پیام رییس جمعیت اسلامی افغانستان آمده است که این حادثه‌ ضد انسانی و ضد اسلامی است. رییس جمعیت اسلامی در این پیام ضمن و اعلام مراتب هم ‌دردی  با رهبری حکومت و مردم ایران، گفته است که گسترش چنین حادثه‌های ناگوار از جامعه‌ جهانی، به ویژه کشورهای منطقه، می‌‌طلبد تا در قبال قوت‌گیری و حاکمیت گروه‌های افراط‌‌گرا و دهشت‌‌افکن در هر نقطه‌‌ای از جهان بی‌‌تفاوتی اختیار نکند و در برخورد و تعریفِ گروه‌‌های تبه ‌کار، به دور از روی ‌کرد‌های گزینشی، به فهم مشترکی دست پیدا کنند.