وزارت خارجه در واکنش به برگزاری نشست فرمت مسکو، بار دیگر تاکید کرده‌است هک این نشست بدون حضور نماینده‌ی افغانستان ناقص است. معاون سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که اجازه بی‌ثباتی کردن منطقه را به هیچ گروهی نمی‌دهند و از کشورها منطقه خواست که در امر تامین امنیت و ثبات همکاری کنند. این درحالی‌است که در […]

وزارت خارجه در واکنش به برگزاری نشست فرمت مسکو، بار دیگر تاکید کرده‌است هک این نشست بدون حضور نماینده‌ی افغانستان ناقص است.

معاون سخن‌گوی وزارت خارجه می‌گوید که اجازه بی‌ثباتی کردن منطقه را به هیچ گروهی نمی‌دهند و از کشورها منطقه خواست که در امر تامین امنیت و ثبات همکاری کنند. این درحالی‌است که در پایان نشست فرمت مسکو، شرکت کنندگان در بیانیه‌ای بر متعهد شدن افغانستان برای ایجاد یک کشور صلح‌آمیز، یک‌پارچه، آزاد و عاری از تهدیدات تروریزم و قاچاق مواد مخدر تاکید شده‌است.

از تشکیل نشدن دولت‌فراگیر توسط حاکمان تا دعوت نشدن به نشست‌های بزرگ جهان. روز 〈چهارشنبه، ۲۵ عقرب〉 چهارمین نشست کشورهای شرکت کننده در فرمت رایزنی مسکو درباره افغانستان در پایتخت روسیه برگزار شد. نماینده‌ی ویژه‌ی روسیه برای افغانستان پس از برگزاری این نشست گفت که بدون شک همه توافق دارند که حکومت همه‌شمول و فرا قومی در افغانستان باید تشکیل شود. وی در ادامه از حاکمان فعلی کشور خواست که حکومت همه‌شمول تشکیل دهند: ″بدون شک همه توافق دارند که حکومت همه‌شمول و فرا قومی در افغانستان باید تشکیل شود؛ اما طالبان با مخالفت تاکید می‌کنند که حکومت‌‌شان همه‌شمول است؛ اما ما با این موافق نیستیم. در این وضعیت، برای کشورهای کلیدی در منطقه مهم است تا جمع شوند و گفت‌و‌گو کنند که چگونه پیش روند. ما گروگان کدام کشور یا مقامی نیستیم.″

درهمین‌حال، نماینده‌ی ویژه‌ی قرغیزستان نیز این نشست را برای افغانستان مفید خوانده و در ادامه تاکید کرد که افغانستان نباید فراموش بشود و کشورها باید برای حل چالش‌های افغانستان همکاری کنند.

در همین‌حال، وزارت خارجه در پاسخ به خواست کشورهای اشتراک کننده در فرمت مسکو می‌گوید که امارت اسلامی به هیچ گروهی اجازه بی‌ثباتی در منطقه را نمی‌دهد.

هم‌چنان کشورهای اشتراک کننده از افغانستان خواستند که به تعهدات خود برای ایجاد دولت‌فراگیر، ریشه کن کردن تروریزم و عدم کشت و قاچاق مواد مخدراقدامات ملموس‌تری اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر هرگز به یک منظوره گرم و پناهگاه امن یا منبع گسترش تروریزم تبدیل نخواهد شد؛ اما شماری از آگاهان این خواست‌ها را بهانه سیاسی می‌دانند.

این در حالی‌است که اشتراک کنندگان هم‌چنان گفتند که ناتو باید بار اصلی مالی بازسازی اقتصاد افغانستان پس از جنگ را بر عهده بگیرد تا رفاه شهروندان عادی افغانستان بدون دخالت در امور داخلی کشور تضمین شود.