در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد یک کودک را از شهر جلال آباد ربوده و در بدل رهایی وی سه هزار دالر پول درخواست کرده بودند. همچنان یک گروه پنج نفری آدم ربایان از ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار بازداشت شدند. این افراد می خواستند یک تن از باشندگان این ولسوالی […]

در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد یک کودک را از شهر جلال آباد ربوده و در بدل رهایی وی سه هزار دالر پول درخواست کرده بودند.

همچنان یک گروه پنج نفری آدم ربایان از ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار بازداشت شدند. این افراد می خواستند یک تن از باشندگان این ولسوالی را اختطاف کنند. از نزد این افراد دو میل تفنگچه و تجهیزات زرهی به دست آمده است.