وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که از مهاجران افغانستان خواست که در اعراض کشورهای میزبان شرکت نکنند. مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از مهاجران افغانستان به‌ویژه در کشورهای همسایه خواسته ‌است که در تظاهرات کشورهای میزبان اشتراک نکنند. درهمین‌حال، مقام‌های پاکستانی می‌گویند که ثبت و راجستر آن‌عده پناهجویان افغانستان […]

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که از مهاجران افغانستان خواست که در اعراض کشورهای میزبان شرکت نکنند.

مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از مهاجران افغانستان به‌ویژه در کشورهای همسایه خواسته ‌است که در تظاهرات کشورهای میزبان اشتراک نکنند. درهمین‌حال، مقام‌های پاکستانی می‌گویند که ثبت و راجستر آن‌عده پناهجویان افغانستان را که در این کشور زندگی می‌کنند، اما در حکومت ثبت‌ نام نشده‌اند، آغاز می‌‌کنند.

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید مهاجران افغانستان در تظاهرات کشورهای میزبان اشتراک نکنند. مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین در یک پیام ویدیویی از مهاجران افغانستان به‌ویژه در کشورهای همسایه خواسته ‌است که در تظاهرات کشورهای میزبان اشتراک نکنند.

او می‌گوید تظاهرات موضوع داخلی کشورها است و ملت‌شان اعتراض می‌کنند، مهاجران افغانستن با آن‌ها همکار نباشند و مناسبات و زندگی خود را خراب نکنند.

درهمین‌حال، مقام‌های پاکستانی می‌گویند که ثبت و راجستر آن‌عده پناهجویان افغانستان را که در این کشور زندگی می‌کنند، اما در حکومت ثبت‌ نام نشده‌اند، آغاز می‌کنند. محمود طلحه، وزیر مهاجرین و امور مرزی پاکستان، گفته که ثبت و راجستر اعضای خانواده‌‌های افغانستانی که ثبت نام کرده‌اند، نیز آغاز خواهد شد. براساس گزارش صدای امریکا، محمود طلحه به‌اسمبلی ملی پاکستان گفت که در حال‌حاضر بیش یک میلیون ۲۰۰ هزار میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان زندگی می‌‌کنند که ثبت نام شده‌اند. طلحه افزود که در کمپاین جدید ثبت و راجستر، نام اعضای غیر راجسترشده‌ ای ۵۶ هزار و ۹۰۹ خانواده نیز ثبت خواهد شد.

این در حالی‌است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می‌‌گوید که در ماه‌های اخیر هزاران افغانستانی از پاکستان به‌کشور بازگشته اند، اما آمار دقیقی در دست نیست.