هم‌چنین در هفته ۴ لوشامپیونه فرانسه؛ پاری‌سن‌ژرمن در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر یک لوریان را شکست و به صدرنشینی خود ادامه داد. نیمار در دقیقه ۹ و پریرا در دقیقه ۸۱ گل‌های تیم تحت هدایت گالتیه را به ثمر رساندند.پاریسی‌ها با این پیروزی ۳۸ امتیازی شدند.

هم‌چنین در هفته ۴ لوشامپیونه فرانسه؛ پاری‌سن‌ژرمن در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۲ بر یک لوریان را شکست و به صدرنشینی خود ادامه داد.

نیمار در دقیقه ۹ و پریرا در دقیقه ۸۱ گل‌های تیم تحت هدایت گالتیه را به ثمر رساندند.پاریسی‌ها با این پیروزی ۳۸ امتیازی شدند.