طالبان ادعا دارند که بر بنیاد توافقنامه این گروه با امریکا، امریکا پنج هزار زندانی طالب را از زندان آزاد می‌کنند.امریکا صلاحیت آزاد سازی زندانیان طالب را دارد؟ حاکمیت افغانستان چقدر مد نظر است در این بحث؟ ریس جمهور قبلا گفته بود که آزادی زندانیان حق و صلاحیت حکومت است که آزاد شان نمی سازد. […]

طالبان ادعا دارند که بر بنیاد توافقنامه این گروه با امریکا، امریکا پنج هزار زندانی طالب را از زندان آزاد می‌کنند.امریکا صلاحیت آزاد سازی زندانیان طالب را دارد؟ حاکمیت افغانستان چقدر مد نظر است در این بحث؟

ریس جمهور قبلا گفته بود که آزادی زندانیان حق و صلاحیت حکومت است که آزاد شان نمی سازد.

ریس جمهور چرا نتوانست در موضع اش استاد باشد در این رابطه؟ بیشتر در این رابطه میپردزایم باحضوری اقایان محمد عمر نحضت ریس حزب آما افغانستان و سید مصطفی مرتضوی استاد دانشگاه.