وزارت ترانسپورت از کاهش سی تا پنجاه درصدی قیمت تعرفه های اوزبیکستان بالای اقلام صادراتی افغانستان از طریق خط آهن حیرتان- مزارشریف خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که با کاهش قیمت ها، زمینه بیشتر‌ برای رشد تجارت و افزایش صادرات کالای افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی و بازار های جهانی فراهم […]

وزارت ترانسپورت از کاهش سی تا پنجاه درصدی قیمت تعرفه های اوزبیکستان بالای اقلام صادراتی افغانستان از طریق خط آهن حیرتان- مزارشریف خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که با کاهش قیمت ها، زمینه بیشتر‌ برای رشد تجارت و افزایش صادرات کالای افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی و بازار های جهانی فراهم می شود. براساس خبرنامه، همچنان مبلغ پنجصد دالری که به خاطر حق ترانزیت از وسایط باربری که اموال صادراتی کشور را به اوزبیکستان و بازار های جهان انتقال می داد، گرفته می شد معاف شده است.