مسوولان کمیسیون شکایت انتخاباتی، کمیسیون انتخابات را به کم کاری و جانب داری به نفع یک نامزد متهم کرده اند. اعضای این کمیسیون در دیدار با شماری از مسوولان نهادهای مدنی گفته است که درصورت عملی شدن فیصله های آنان، حدود هشتاد هزار رای باطل می شد. در همین حال، نهادهای مدنی نسبت به وضعیت […]

مسوولان کمیسیون شکایت انتخاباتی، کمیسیون انتخابات را به کم کاری و جانب داری به نفع یک نامزد متهم کرده اند. اعضای این کمیسیون در دیدار با شماری از مسوولان نهادهای مدنی گفته است که درصورت عملی شدن فیصله های آنان، حدود هشتاد هزار رای باطل می شد. در همین حال، نهادهای مدنی نسبت به وضعیت پیش آمده در کشور ابراز نگرانی کرده اند. آنان گفته اند که برای جنجال های جاری انتخابات باید راه حل مناسب پیدا شود.

مسوولان مجتمع جامعه مدنی و حقوق بشر، موسسه بازتوانی معلولین و انستیتیوت دموکراتیک ملی با اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی دیدار کرده اند. دفتر رسانه ای این کمیسیون در خبرنامه ای گفته است که زهره بیان شینواری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرده که این کمیسیون مطابق قانون و طرزالعمل های انتخاباتی وظایف خود را انجام داده است.

در همین حال، دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به فیصله های این کمیسیون نسبت به اعتراضات استینافی توضیح داده و گفته است: کمیسیون انتخابات فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی را مطابق طرزالعمل های هر دو کمیسیون عملی نکرده است. آقای عظیمی افزوده: اگر بازشماری و تفتیش به صورت درست صورت می گرفت، شصت پنج تا هشتاد هزار رای باطل می شد و سرنوشت انتخابات را تغییر می داد.

از سویی هم، چمن شاه اعتمادی رییس دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی، گفته است که اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بدون هماهنگی با کمیسیون شکایات انجام شده است.

آقای اعتمادی از نهادهای ناظر انتخاباتی خواسته که بر اساس یافته خود دیدگاه های شان را نسبت به سالم بودن و غیر سالم بودن انتخابات ریاست جمهوری با شهروندان کشور شریک کنند.

دفتر رسانه ای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که مسوولان نهادهای جامعه مدنی، نگرانی های خود را نسبت به وضعیت کنونی کشور مطرح کرده و گفته اند که افغانستان را بحران جدی تهدید می کند و باید راه حل، برای پایان دادن به این بن بست انتخاباتی جستجو شود.

کمیسیون انتخابات، هفته گذشته نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را اعلام کرد و اشرف غنی را برنده این انتخابات خواند. اعلام این نتایج با واکنش های در درون کمیسیون انتخابات نیز رو به رو شد. به گونه ای که یک عضو این کمیسیون نسبت به این اقدام ناراض بوده است. همزمان با اعلام نتایج انتخابات، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این نتایج را بیرون آمده از تقلب های گسترده خواند و تاکید کرد که حکومت همه شمول تشکیل می دهد.

تاکنون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اقدام های عملی را برای تشکیل حکومت همه شمول برداشته است. به گونه ای برای چندین ولایت والی معرفی کرده است و برای برگزار مراسم تحلیف نیز آمادگی گرفته است.