وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین دومین برنامه آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر را آغاز کرده است.این برنامه آموزشی در پرورشگاه علاوالدین برگزار شده است. عبدالله هاشمی رییس پرورشگاه های افغانستان می گوید که دراین دور سه صد دانش آموز پرورشگاه ها جذب می شوند. به گفته وی، این برنامه از طرف موسسه آینده سازان […]

وزارت کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین دومین برنامه آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر را آغاز کرده است.این برنامه آموزشی در پرورشگاه علاوالدین برگزار شده است. عبدالله هاشمی رییس پرورشگاه های افغانستان می گوید که دراین دور سه صد دانش آموز پرورشگاه ها جذب می شوند. به گفته وی، این برنامه از طرف موسسه آینده سازان افغانستان به همکاری آمریکا آماده شده است.

از سویی هم واصل نور مهمند معین وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که اداره های دولتی نیاز به تکنالوژی های پیشرفته دارند و نیاز است برنامه آموزشی کوتاه مدت برای آنان در نظر گرفته شود. این مقام حکومتی دانش آموزان را تشویق به فرا گیری زبان انگلیسی و کمپیوتر می کند.

این درحالیست که به گفته مقام های وزارت کار، بیش از 81 پرورشگاه در مرکز وولایت های کشور وجود دارد و نزدیک به 13 هزار کودک پسر و دختر زیر پوشش این پرورشگاه ها قرار دارد.