وزارت امور خارجه کشور در اعلامیه ای گفته است که نخستین دور گفتگوهای میان هیات رسمی و با صلاحیت شورای عالی صلح افغانستان و گروه طالبان افغان در شهر مری پاکستان شب گذشته صورت گرفته است.در اعلامیه گفته شده قرار است که هیات های دو طرف جلسه دوم خود را پس از ماه مبارک رمضان […]

وزارت امور خارجه کشور در اعلامیه ای گفته است که نخستین دور گفتگوهای میان هیات رسمی و با صلاحیت شورای عالی صلح افغانستان و گروه طالبان افغان در شهر مری پاکستان شب گذشته صورت گرفته است.در اعلامیه گفته شده قرار است که هیات های دو طرف جلسه دوم خود را پس از ماه مبارک رمضان دایر کنند. وزارت خارجه می گوید که افغانستان از این گفتگوها استقبال و فیصله های آن را تأیید می کند.

وزارت خارجه کشور در اعلامیه خود یاد آور شده است که حکومت وحدت ملی از پاکستان به خاطر تسهیل این دیدار قدردانی می کند.