هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان با گروه طالبان می گوید که آغاز گفتگوهای رسمی صلح به معنای پایان جنگ در کشور نیست. بعد از گذشت چهارده سال کوشش برای کشاندن طالبان به میز مذاکره، سرانجام نخستین دورگفتگوهای رسمی رو در روی صلح میان حکومت و طالبان در پاکستان انجام شد. در این گفتگوها نماینده با […]

هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان با گروه طالبان می گوید که آغاز گفتگوهای رسمی صلح به معنای پایان جنگ در کشور نیست.

بعد از گذشت چهارده سال کوشش برای کشاندن طالبان به میز مذاکره، سرانجام نخستین دورگفتگوهای رسمی رو در روی صلح میان حکومت و طالبان در پاکستان انجام شد. در این گفتگوها نماینده با صلاحیت شورای کویته و شبکه حقانی حضور داشته اند.

در این نشست روی سه مسأله توافق صورت گرفته است:

تبدیل این مذاکرات به یک فرایند دوامدار؛

تهیه فهرستی از مشکلات؛

و اعتماد سازی بین دوطرف.

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه کشور می گوید هرموضوعی که بتواند در فرایند تأمین صلح در کشور مفید باشد در مذاکرات بعدی قابل بحث خواهد بود.

آقای کرزی که از جانب حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با سران طالبان و شبکه حقانی شرکت داشت می گوید که آغاز گفتگوهای رسمی صلح به معنای پایان جنگ در کشور نیست.آقای دین محمد می افزاید که کشاندن شورای کویته و شبکه حقانی به پای میز مذاکره برای آوردن صلح در کشور یک مقدمه است.

این نشست با استقبال آمریکا و نمایند ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز رو به رو شده است.

نیکولاس هایسم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است: “من از طرف های دخیل در مذاکرات مستقیم برای صلح ابراز امتنان می کنم و این گفتگو را برای تامین صلح در افغانستان که خیلی ضروری می دانم. مردم این کشور حق دارند که در کشور شان صلح تأمین شود؛ چون صلح یگانه راه پیشرفت در این کشور است”.

دور بعدی گفتگوهای صلح قرار است پس از پایان ماه رمضان برگزار شود.هیأت مذاکره کننده حکومت می گوید که این دور گفتگوهای مستقیم صلح در چین برگزار خواهد شد.