با روی کارآمدن حکومت و حدت ملی درکشور، روابط افغانستان و پاکستان به سوی نرمی گرایید و امید به گفتگوهای صلح با طالبان با پادرمیانی پاکستان افزایش یافت. پس از چندین بار آمد و شد های مقامات پاکستان و افغانستان به کابل و اسلام آباد و وعده های همکاری بین دوکشور، رییس جمهور غنی به […]

با روی کارآمدن حکومت و حدت ملی درکشور، روابط افغانستان و پاکستان به سوی نرمی گرایید و امید به گفتگوهای صلح با طالبان با پادرمیانی پاکستان افزایش یافت.
پس از چندین بار آمد و شد های مقامات پاکستان و افغانستان به کابل و اسلام آباد و وعده های همکاری بین دوکشور، رییس جمهور غنی به مقامات پاکستانی نامه فرستاد ودرآن ضرب الاجل سه هفته ی به سران پاکستان برای عملی نمودن خواست های افغانستان تعیین کرد که یکی از آن خواست ها، کشاندن طالبان به پای میز مذاکرات صلح بود.
آقای غنی همچنان باسفر به کشورچین وگفتگوبامقامات این کشور، ظاهرا پای چین را نیز به روند صلح افغانستان کشاند.
باهمه ی اینها، گفته می شود که هیاتی به نمایندگی از حکومت افغانستان، برای مذاکره با گروه طالبان به پاکستان سفر کرده است.
حکومت افغانستان گفته است که در گفتگوهای اسلام آباد، چهار نفر از افغانستان و سه نفر به نمایندگی از گروه طالبان شرکت خواهند داشت.
گفتنیست که حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و حاجی دین محمد از اعضای شورای عالی صلح در ترکیب هیات افغانستان هستند.
پیش از این نیز نمایندگانی از آدرس گروه طالبان با شماری از اعضای شورای عالی صلح و برخی چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی در قطر، ناروی و امارات متحده عربی به صورت غیر رسمی دیدار کرده بودند.
حفیظ الله مصداق، این موضوع را باحضور ” جاوید کوهستانی ” آگاه امورسیاسی و نظامی و داکتر” عبداللطیف نظری ” استاد دانشگاه، در برنامه « آخرخط » به بحث و بررسی گرفته است.