ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ (شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی) پس از ۲۲ ماه مذاکره سخت و فشرده برسر حل مساله هسته ای ایران، سرانجام تفاهم کردند. یکی از خبرگزاری های مهم ایرانی ( تسنیم ) نگاشته است که قدرت های جهانی، برنامه […]

ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ (شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی) پس از ۲۲ ماه مذاکره سخت و فشرده برسر حل مساله هسته ای ایران، سرانجام تفاهم کردند.

یکی از خبرگزاری های مهم ایرانی ( تسنیم ) نگاشته است که قدرت های جهانی، برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را به رسمیت شناخته و اعمال حقوق هسته‌ای ملت ایران را در چارچوب معاهدات بین المللی محترم می شمارند.

این خبرگزاری گفته است، برنامه هسته ای ایران که با وارونه نشان دادن حقایق و به ناحق به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی معرفی شده بود، اکنون به موضوعی برای همکاری بین المللی با سایر کشورها در قالب استانداردهای بین المللی تبدیل می گردد.

در بخش تفاهم منتشر شده آمده که ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز، از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی، توسط سازمان ملل مورد شناسایی قرار می گیرد.

قطعنامه­‌های تحریمی ناعادلانهِ شورای امنیت سازمان ملل، شامل کلیه تحریم های اقتصادی و مالی تحمیل شده علیه ایران، در قالب یک چارچوب مورد تفاهم و از طریق صدور یک قطعنامه جدید به یکباره لغو خواهند شد.

درهمین حال، قدرت های بزرگ جهان ابراز امیدواری نمودند که ایران با استفاده از این فرصت روابط گرمتری را باجهان تجربه کند.

بارک اوباما رییس جمهور امریکا گفته است که این توافق یک فرصت برای تنظیم مجدد روابط پیچیده با ایران را ایجاد کرد.

حفیظ الله مصداق، این موضوع را باحضور ” سید ناصرموسوی ” آگاه روابط بین الملل، دربرنامه « آخرخط » به بحث و بررسی گرفته است.