پس از نشست های چهارجانبه در اسلام آباد و کابل، مقامات افغانستان و پاکستان به آغاز گفتگوهای صلح درافغانستان دل خوشی های زیادی داشتند، اما دیری نگذشت سایه اتهام و بی اعتمادی بر این دل خوشی ها سایه افگند. پس از حمله مهماجمان بر دانشگاه پاچاخان در منطقه چهارسده در ایالات خیبرپشتونخواه پاکستان، مقامات آن […]

پس از نشست های چهارجانبه در اسلام آباد و کابل، مقامات افغانستان و پاکستان به آغاز گفتگوهای صلح درافغانستان دل خوشی های زیادی داشتند، اما دیری نگذشت سایه اتهام و بی اعتمادی بر این دل خوشی ها سایه افگند. پس از حمله مهماجمان بر دانشگاه پاچاخان در منطقه چهارسده در ایالات خیبرپشتونخواه پاکستان، مقامات آن کشور مدعی شدند که این حمله از افغانستان سازماندهی شده است.

اما ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات را به شدت رد کرده و آن را بی اساس خوانده  است.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با اعلامیه ی گفته است که جمهوری اسلامی افغانستان هیچ گاهی گروه های تروریستی را حمایت نکرده و به آنان پناهگاه فراهم ننموده است.

دراعلامیه تاکید شده است که ” دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اینکه حمله تروریستی به پوهنتون پاچا خان را شدیداً محکوم می کند، یکبار دیگر به حکومت پاکستان تفهیم می نماید که مبارزه با تروریزم تنها از طریق همکاری مشترک و صادقانه امکان پذیر است”.

ریاست جمهوری افزوده است:”افغانستان بدین باور است که تروریزم خوب و بد وجود ندارد زیرا تمام تروریستان در جستجوی وحشت و ترور می باشند و ما باید برای مقابله با این پدیده شوم، یکجا به شکل جسورانه تلاش نمائیم”.

حفیظ الله مصداق، این موضوع را باحضور ” جعفرکوهستانی ” استاد دانشگاه کابل و ” برناصالحی ” کارشناس روابط بین الملل، در برنامه « آخرخط » به بحث و بررسی گرفته است.