حکومت افغانستان چندی پیش کمیسیونی را با نام کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برای آوردن اصلاحات در امورات انتخاباتی ایجاد کرد که چندی پیش، کار این کمیسیون با ایجاد کمیته گزینش به پایان رسید. اکنون کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از سه هفته به این سو به دلیل مشکلات قانونی به حالت تعلیق […]

حکومت افغانستان چندی پیش کمیسیونی را با نام کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برای آوردن اصلاحات در امورات انتخاباتی ایجاد کرد که چندی پیش، کار این کمیسیون با ایجاد کمیته گزینش به پایان رسید. اکنون کار کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از سه هفته به این سو به دلیل مشکلات قانونی به حالت تعلیق در آمده است و اعضای این کمیته در انتظار فرمان تقنینی دیگر رییس جمهور با استفاده از تعطیلات زمستانی نمایندگان پارلمان هستند.
رییس جمهور غنی چندی قبل فرمان در مورد تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی صادر کرد و این فرمان از سوی مجلس نمایندگان به دلیل این که در تضاد با قانون اساسی کشور قرار دارد رد شد.
اما رییس جمهور غنی به تازگی گفته است که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی، اصلاحات در نظام انتخاباتی و این کار الزامی است.
این درحالی است که کمیسیون انتخابات به رهبری احمدیوسف نورستانی، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی را اعلام کرده است که به تاریخ ۲۴ ماه میزان سال ۱۳۹۵ انتخابات زیر نظارت این کمیسیون برگزار می شود.