پس از نشست های چهارجانبه در اسلام آباد و کابل، ظاهرا تلاش های منطقه برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان، بیشتر شده است. شماری ازسفیران و فعالان مدنی برخی از کشورهای منطقه، در نشستی در کابل گردهم آمده و هشدار دادند، در صورتی که همکاری نزدیک میان کشورهای منطقه نباشد، صلح در […]

پس از نشست های چهارجانبه در اسلام آباد و کابل، ظاهرا تلاش های منطقه برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان، بیشتر شده است.

شماری ازسفیران و فعالان مدنی برخی از کشورهای منطقه، در نشستی در کابل گردهم آمده و هشدار دادند، در صورتی که همکاری نزدیک میان کشورهای منطقه نباشد، صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. اشتراک کننده گان این نشست همچنان تاکید کردند که افغانستان و پاکستان نمی توانند از کنارهم دور شوند و یکی از راهای رسیدن به صلح در منطقه، گسترش اعتماد میان کابل و اسلام آباد است.

درهمین حال، رییس جمهورغنی گفته است که اگر گفتگوهای صلح افغانستان آغاز نشود، جنگ دامن پاکستان را هم خواهد گرفت. این نشست اما درحالی برگزار می شود که طالبان برای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان، به رسمیت شناختن دفتر سیاسی این گروه در قطر، خارج کردن نام رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل و حذف جوایز تعیین شده برای بازداشت یا از بین بردن آنها، آزادی زندانیان طالب و پایان دادن به تبلیغات علیه این گروه را از پیش شرط های خود برای گفتگوهای صلح تعین کرده اند.

حفیظ الله مصداق، این موضوع را باحضور ” سخی محمدی ” کارشناس روابط بین الملل، در برنامه « آخرخط » به بحث و بررسی گرفته است.