در حالی که نشست های چهارجانبه با حضور نمایندگان کشورهای چین، امریکا، افغانستان و پاکستان برای تسهیل و طرح نقشه راه صلح افغانستان دو بار در اسلام و آباد و کابل برگزار شد، با ادامه تلاش های چین برای میانجیگری در پروسه مقدماتی صلح افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور به چین سفر […]

در حالی که نشست های چهارجانبه با حضور نمایندگان کشورهای چین، امریکا، افغانستان و پاکستان برای تسهیل و طرح نقشه راه صلح افغانستان دو بار در اسلام و آباد و کابل برگزار شد، با ادامه تلاش های چین برای میانجیگری در پروسه مقدماتی صلح افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور به چین سفر کرده است.

آقای ربانی در این سفر با مقامات چین روی مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صحبت می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین سفر صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور را با اهمیت خوانده و گفته است که نخستین سفر صلاح الدین ربانی به حیث وزیر خارجه افغانستان به کشور چین، برای هردو کشور مهم است .

مقامات چینی همچنان گفته اندکه در دیدار با وزیر خارجه افغانستان، روی تقویت روابط دوکشور در عرصه های مشارکت ستراتیژیک بیشتر گفتگو خواهند کرد. با این همه، پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی درکشور، رهبران این حکومت تلاش کردند تا پای چین را نیز در مذاکرات و روند صلح افغانستان دخیل سازند.

سفر آقای ربانی به کشورچین در مقطعی صورت میگیرد که چین دو بار نماینده اش را برای شرکت در گفتگو های چهار جانبه افغانستان فرستاده است.

وکیل پساکوهی این موضوع را با آقایان خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه کشور و عزیز الله رفیعی فعال مدنی به بحث و بررسی گرفته است.