مقام های چینی به وزیر خارجه کشور، در کنار سایر وعده‌ها به همکاری در بخش اقتصادی نیز اطمینان داده اند.مقام‌های جمهوری خلق چین، در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه کشور گفته اند که علاوه بر تلاش های صلح دولت افغانستان با گروه طالبان، در مورد آموزش دانش‌جویان افغانستان در آن کشور و همچنان […]

مقام های چینی به وزیر خارجه کشور، در کنار سایر وعده‌ها به همکاری در بخش اقتصادی نیز اطمینان داده اند.مقام‌های جمهوری خلق چین، در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر امورخارجه کشور گفته اند که علاوه بر تلاش های صلح دولت افغانستان با گروه طالبان، در مورد آموزش دانش‌جویان افغانستان در آن کشور و همچنان گفتگو ها برای احیای راه ابریشم، همکار افغانستان خواهند بود.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشو، با رهبران و مقام های چین، در باره مسایل سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و منطقه گفتگو کرد.

وانگ یی وزیر خارجه چین که روز سه شنبه با آقای ربانی دید، گفت که کشورش به حیث یک همسایه خوب در امور اقتصادی همکار افغانستان خواهد بود. به گفته وانگ یی، پیکنگ و کابل به صورت مشترک تلاش میکنند تا راه ابریشم دوباره ساخته و احیا شود.

با این هم تصور میشود ساختن راه ابریشم که قرار است از راه کوهستانی واخان بدخشان به سایر مناطق افغانستان وصل شود، خیلی آسان هم نخواهد بود. امنیت و شرایط اقلیمی که نیاز جدی به مراقبت دارد، از چالش های عمده در برابر این راه در داخل افغانستان دانسته میشود.

صلاح الدین ربانی روز دوشنبه برای نخستین بار پس از آنکه وزیر خارجه افغانستان شد، به چین رفت و این سفرش امروز پایان می یابد.

آیا چین، گذشته از  میانجگری میان گروه طالبان و دولت افغانستان، در بخش های دیگری نیز می تواند این کشور را کمک کند؟ و این که دلیل پای درازی های چین در امور سیاسی افغانستان، به چه دلیل است؟

نقش چین در قرعه صلح افغانستان با طالبان چیست؟ در چهار راه صلح، چین یکی از راه ها است آیا با حضور چنین در مسیر می توان به آینده صلح امیدوار بود؟