در حالی که ازچندی بدین سو تلاشها برای آغازگفتگوهای صلح حکومت افغانستان باطالبان، با پا درمیانی چین، امریکا و پاکستان آغاز شده است، همزمان با آن نیروهای امنیتی افغانستان درچندین ولایت، برای سرکوب مخالفان کمر بسته اند. گفته می شود که درحال حاضر نیروها امنیتی کشور در چندین ولسوالی و ولایت در برابر هراس افگنان […]

در حالی که ازچندی بدین سو تلاشها برای آغازگفتگوهای صلح حکومت افغانستان باطالبان، با پا درمیانی چین، امریکا و پاکستان آغاز شده است، همزمان با آن نیروهای امنیتی افغانستان درچندین ولایت، برای سرکوب مخالفان کمر بسته اند. گفته می شود که درحال حاضر نیروها امنیتی کشور در چندین ولسوالی و ولایت در برابر هراس افگنان می جنگند.

یکی از ولایاتی که طالبان در آن حضور گسترده دارند و از چندی بدین سو، در معرض تهدید این گروه است، ولایت بغلان است. اما مقام های محلی این ولایت می گویند که با آغاز عملیات پاکسازی در منطقه ی دندغوری پلخمری، طالبان متحمل تلفات سنگینی شده اند.

عبدالستار بارز والی ولایت بغلان گفته است که عملیات پاکسازی منطقه ی دندغوری وارد روز پنجم خود شده و در این مدت ده ها روستا از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است.