اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) اعلام کرد که، میزان سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۵ در کشور، ۵۹۰ میلیون دالر ثبت شده که نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته‌ است. به گفته این اداره، این رقم در سال گذشه میلادی، ۸۶۰ میلیون دلار بود. این اداره بیان داشته که از سال ۲۰۱۱ […]

اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (آیسا) اعلام کرد که، میزان سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۵ در کشور، ۵۹۰ میلیون دالر ثبت شده که نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش یافته‌ است.

به گفته این اداره، این رقم در سال گذشه میلادی، ۸۶۰ میلیون دلار بود. این اداره بیان داشته که از سال ۲۰۱۱ تاکنون میزان سرمایه‌گذاری در افغانستان سیر نزولی داشته‌ است.

این اداره در مطالعه اش عوامل چون نبود دیدگاه، استراتژی و راهکارهای مشخص بخش دولتی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، عدم هماهنگی مطلوب میان دولت و بخش خصوصی، فساد اداری و مالی در نهادهای دولتی مانند گمرک‌ها، نبود زیرساخت‌هایی چون جاده، راه‌آهن و پارک‌های صنعتی، پیچیده‌گی سیستم مالیاتی، روند طولانی صدور جواز تجاری و عدم دسترسی به قرضه‌های درازمدت در زمینه تدوین و اجرای قوانین را از چالش ها و موانع فراراه سرگذاری می کند.

این اداره هشدار داده که اگر دولت به چالش‌های موجود در راه بهبود روند سرمایه‌گذاری توجه نکند، افغانستان شاهد فرار سرمایۀ اقتصادی و انسانی خواهد بود و ممکن است با یک بحران اقتصادی مواجه شود.
بشیر عظیمی این موضوع را در برنامه آخرخط با آقایان سهراب بهمن، کارشناس اقتصادی، نبی الله سادات، استاد دانشگاه به بحث و بررسی گرفته است.

https://youtu.be/2DiZaXvkHaY