بیست و هفتمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان و به تعبیر رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح، “پایان یک حماسه پر افتخار” را به همه مردم به ویژه قهرمانان این برهه پر افتخار تاریخی تبریک می گویم. حماسه پر افتخاری که نه تنها از استقلال کشور پاسداری نمود، بلکه دیواره “ترس” را در ذهنیت […]

بیست و هفتمین سالروز پیروزی جهاد مردم افغانستان و به تعبیر رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح، “پایان یک حماسه پر افتخار” را به همه مردم به ویژه قهرمانان این برهه پر افتخار تاریخی تبریک می گویم.
حماسه پر افتخاری که نه تنها از استقلال کشور پاسداری نمود، بلکه دیواره “ترس” را در ذهنیت و باور عمومی شمار زیادی از ملت های تحت اشغال فرو ریخت و الهام بخش آزادی خواهی و استقلال طلبی آن ها شد.
پس از این حماسه تاریخی، مداخلات خارجی، همچنان ادامه یافت و فرصت بهره بری مردم از این دست آورد ملی را نداد که “مقاومت ملی” به رهبری شهید استاد برهان الدین ربانی و فرماندهی قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در برابر این مداخلات نیز، فصل پر افتخار دیگری از تاریخ معاصر افغانستان است.

هموطن گرامی!
هدف اصلی جهاد، پاسداری از آزادی و استقلال کامل کشور و برپایی نظام مبتنی بر خواست و اراده جمعی مردم بود که با وجود تداوم مداخلات و جنگ تحمیلی، طی دو نیم دهه اخیر در این راستا پیشرفت هایی صورت گرفته، اما این پیشرفت ها کافی و بسنده نیستند.
به باور ما، موفقیت پروسه صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طَی سال روان، از مسایلی اند که برای آینده باثبات جامعه ما و حتا امنیت و ثبات منطقه و جهان اهمیت حیاتی دارند.
از همین رو، دولت، متحدان و دوستان بین المللی افغانستان و مردم این کشور، در راستای موفقیت این پروسه ها، مسئولیت هایی دارند که باید به آن توجه نمایند.
امیدوارم که سال پیش رو، سال غلبه و موفقیت ملی ما بر همه مشکلات و تهدیدها و رسیدن به صلح و ثبات پایدار بوده باشد.