خیرخواه خیرخواه درست هشت‌سال پیش در چنین روزی (۲۹سنبلۀ۱۳۹۰ هـ ش)، یکی از رهبران دوراندیش، زعیم صادق، عالم دعوتگر، سیاست‌مدار استوار و دانشمند بیدار، شهید پروفیسور برهان‌الدین ربّانی، رئیس‌جمهور پیشین، رهبر جِهاد و مقاومت مردم افغانستان را از دست دادیم و هنوز هم در سوگ این ستارۀ درخشان، اشک می‌ریزیم و نبودشان را از عمق […]

خیرخواه خیرخواه

درست هشت‌سال پیش در چنین روزی (۲۹سنبلۀ۱۳۹۰ هـ ش)، یکی از رهبران دوراندیش، زعیم صادق، عالم دعوتگر، سیاست‌مدار استوار و دانشمند بیدار، شهید پروفیسور برهان‌الدین ربّانی، رئیس‌جمهور پیشین، رهبر جِهاد و مقاومت مردم افغانستان را از دست دادیم و هنوز هم در سوگ این ستارۀ درخشان، اشک می‌ریزیم و نبودشان را از عمق دل احساس می‌کنیم و همه ساله نبود این شخصیت شخیص و دانشمند کشور را تجلیل و گرامی می‌داریم. نویسندۀ این مقال می‌کوشد تا به این بهانه، یاد و خاطرات او را گرامی بدارد.

استاد شهید انسانی بود که مبارزه را از محیط دانشگاه آغاز کرد، او با تدبیر و دورنگری و با تلاش مستمر، سعی کرد تا علیه خودکامگی، انحصار، تک‌روی، با قلم و قدم مبارزه کند و چنین هم کرد و یاران زیادی از استاد شهید، در این مسیر او را همراهی می‌کردند که بیشترین شان در آغازین روزهای مبارزه به شهادت رسیدند.

استاد شهید، استادی بود بیدار و دعوتگر، به این معنا که وقتی به‌عنوان استاد در دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل آغاز به کار کرد، مثل دیگران تنها به سِمت استادی اکتفا نکرد؛ بل با جد و جهد، دِرَفش مبارزه را بلند کرد و در جهت بیداری نسل جوان، روشنگری را شروع کرد و آغاز این بیدارگری از صنف دانشگاه و مجلۀ دانشکدۀ شرعیات بود.

استاد بیدارگر صادق و بی‌ریا، دعوتگر مبارز و مجاهد، عالم عامل، معلم پرتلاش بود. او با تعلیم و تربیت، نسلی را بیدار کرد که امروز به یُمن همان تلاش‌ها، دست از مبارزه نبرداشته، بلکه بیشتر از پیش می‌کوشند تا خط او را پر راهرو سازند.

راه استاد، “قلم و علم” است. چون استاد نویسنده‌ای بود که بیشترین مقالات و نوشته‌هایی را از خود بر جای گذاشته است که این نوشته‌ها مبین دانش فراوان دینی و سیاسی اوست که به‌حیث “نقشۀ راه” برای بازمانده گان فکری و معنوی او باقی مانده است. تا رهروان او از این طریق بتوانند، فکر او را توسعه دهند و در جهت شناخت بیشتر او از این باب وارد شوند.

استاد یگانه شخصیتی است که در سیاست خویش هیچ‌گاه متزلزل نشد، بل محکم و استوار گام برداشت و به‌عنوان رهبر جِهاد و مقاومت و رئیس دولت اسلامی افغانستان، برنامه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی‌اش را به پیش برد.

او در جهت حفظ استقلال کشور، تأمین روابط خارجی با کشورهای منطقه و جهان و تعلیم و تربیت گام‌های استواری را برداشت و همچنان در جهت آوردن صلح، در زمان ریاست شورای عالی صلح، کارهای ماندگار و ارزشمندی را انجام داد که تاریخ این ایثارگری و فداکای‎‌های او را هرگز از یاد نمی‌برد و این فعالیت‌ها و کارکردهای درخشان اوست که نامش را به‌عنوان یک “سیاست‌مدار استوار” ماندگار ساخته‌است.

روح این رهبر فرهمند و مدبر، مجاهد استوار و بی‌بدیل، رهبر متواضع و متعهد شاد و یاد و خاطراتش ماندگار باد.