آنگ ‌سان‌ سوچی، رهبر میانمار در دیوان بین ‌المللی دادگستری به دلیل سکوت در برابر خشونت‌ های جنسی‌ اعمال شده، علیه مسلمانان روهینگیا در جریان خشونت ‌هایی که در سال دوهزار و شانزده میلادی آغاز شد، مورد انتقاد قرار گرفته است. وکلایی کشور گامبیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی می گویند که رهبر میانمار […]

آنگ ‌سان‌ سوچی، رهبر میانمار در دیوان بین ‌المللی دادگستری به دلیل سکوت در برابر خشونت‌ های جنسی‌ اعمال شده، علیه مسلمانان روهینگیا در جریان خشونت ‌هایی که در سال دوهزار و شانزده میلادی آغاز شد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

وکلایی کشور گامبیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی می گویند که رهبر میانمار جنایات «توصیف ‌ناپذیر» و خشونت جنسی علیه اقلیت مسلمان میانمار را نادیده گرفته است. پیش از این رهبر میانمار در این دیوان، ادعاهای مبتنی بر نسل ‌کشی مسلمانان روهینگیا را نادرست و گمراه کننده توصیف کرده است، اما عفو بین ‌الملل در بیانیه ‌ای، انکار نسل کشی اقلیت مسلمانان از سوی رهبر میانمار را «عمدی، مکارانه و خطرناک» توصیف کرده است.