رییس تشکیلات خودگردان فلسطین می گوید که سندی با سه صد مورد نقض قوانین بین المللی در معامله قرن را به سازمان ملل می برد. منابع آگاه از سفر قریب الوقوع محمود عباس رییس تشکیلات فلسطین به نیویورک و گزارش سه صد مورد نقض قوانین بین المللی در “معامله قرن” به سازمان ملل خبر داده […]

رییس تشکیلات خودگردان فلسطین می گوید که سندی با سه صد مورد نقض قوانین بین المللی در معامله قرن را به سازمان ملل می برد.

منابع آگاه از سفر قریب الوقوع محمود عباس رییس تشکیلات فلسطین به نیویورک و گزارش سه صد مورد نقض قوانین بین المللی در “معامله قرن” به سازمان ملل خبر داده اند. به گزارش ایسنا، یک مقام فلسطینی اعلام کرده که محمود عباس، دوشنبه پیش رو به نیویورک سفر می کند و روز سه شنبه پیش نویس قطعنامه ای را علیه طرح موسوم به “معامله قرن” برای رأی گیری به شورای امنیت ارایه خواهد کرد. ازسویی هم، صایب عریقات، دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین گفته است که این پیش نویس به زبان انگلیسی در میان تمامی اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل توزیع خواهد شد. در این پیش نویس که توسط سازمان آزادیبخش فلسطین تهیه شده است، به سه صد مورد نقض قانون بین المللی در طرح “صلح” دونالد ترامپ، برای فلسطین و رژیم اسراییل موسوم به “معامله قرن” اشاره شده است.