شماری از فعالان مدنی طی نشستی از بیست و ششم دلو، سی و یکمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی سابق، در کابل گرامیداشت کردند. در بیست و ششم ماه دلو سال یک هزار و سه صد و شصت و هفت خورشیدی، آخرین نظامی ارتش سرخ از افغانستان بیرون شد و به این ترتیب مجاهدت مجاهدین […]

شماری از فعالان مدنی طی نشستی از بیست و ششم دلو، سی و یکمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی سابق، در کابل گرامیداشت کردند.

در بیست و ششم ماه دلو سال یک هزار و سه صد و شصت و هفت خورشیدی، آخرین نظامی ارتش سرخ از افغانستان بیرون شد و به این ترتیب مجاهدت مجاهدین راه حق و رزمندگان راه آزادی نتیجه بخش واقع شد. مجاهدین افغانستان نزدیک به یک دهه را با قبول شرایط مشقت بار در سنگرها و مواضع خود گذشتاندند و سرانجام به پیروزی بزرگی دست یافتند.

به مناسبت بیست و ششم دلو در کابل شماری از فعالان مدنی و سیاسی گرد آمدند و درباره افتخارات این روز محفل گرامیداشت برگزار کردند.

نعمت الله کشاف، استاد دانشگاه می گوید که مجاهدین به هدف گرفتن استقلال و آزادی با کمترین امکانات در برابر اشغالگران جنگیدند و قربانی های بی شماری دادند. آقای کشاف، به پاسداری از آرمان شهیدان راه آزادی تأکید می کند.

مردم آزاد اندیش افغانستان، همواره در مقابل تجاوزگران در صف واحد ایستاده اند و مبارزه کرده اند. بسیارها، افغانستان را به عنوان محل “شکست پذیر شدن” امپرتورها یاد کرده اند. آن گونه که مجاهدین افغانستان توانستند اتحاد جماهیر شوروی سابق، زمامدار بلوک شرق را از پا درآورند و ارتش آن را از کشور اخراج کنند.