صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان، در پیامی به مناسبت بیست و ششم دلو سی و یکمین سالروز خروخ ارتش سرخ جماهیر شوروی پیشین، گفته است که مردم افغانستان برای نجات کشور خود، قربانی های فراوانی داده اند. آقای ربانی با اشاره به تلاش های کنونی برای برقرار صلح در کشور، ابراز امیدواری کرده […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان، در پیامی به مناسبت بیست و ششم دلو سی و یکمین سالروز خروخ ارتش سرخ جماهیر شوروی پیشین، گفته است که مردم افغانستان برای نجات کشور خود، قربانی های فراوانی داده اند. آقای ربانی با اشاره به تلاش های کنونی برای برقرار صلح در کشور، ابراز امیدواری کرده است که این تلاش ها نتیجه بخش باشد. رییس جمعیت اسلامی افغانستان تأکید کرده است که نباید با مسأله صلح تجارت و معامله شخصی صورت گیرد.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی از جان فدایی مردم افغانستان در دوره های جهاد و مقاومت به نیکویی یاد کرده است. آقای ربانی در پیامی به مناسبت بیست و ششم دلو، سی و یکمین سالروز خروج ارتش سرخ شوروی پیشین از افغانستان، این روز تاریخی را به همه مردم افغانستان تبریک گفته و به روح همه شهدای جهاد مقدس مردم افغانستان درود فرستاده است.

رییس جمعیت اسلامی گفته است: مردم افغانستان، در دو دوره تاریخی جهاد و مقاومت با قربانی های بی شماری که برای پاسداری از آزادی و استقلال دادند، پس از پایان اشغال و دفع مداخله و اشغالگری، به همه اهداف خود دست نیافتند. وی افزوده است: آتش جنگ تحمیلی که حدود چهار دهه قبل در نتیجه تجاوز شوروی به افغانستان شعله ور شد، تا هنوز بر افروخته است و همه روزه از مردم افغانستان قربانی می گیرد. به باور رییس جمعیت اسلامی افغانستان، در حال حاضر بیشتر از هر دوره ای دیگر، افغانستان به صلح نیاز دارد. صلاح الدین ربانی تأکید کرده است، از هر تلاشی که برای پایان دادن به جنگ تحمیلی صورت می گیرد، باید استقبال شود. وی همچنان هشدار داده که نباید افراد و یا گروه ها با جنگ و صلح افغانستان، “تجارت و معامله شخصی” کنند.

رییس جمعیت اسلامی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که تلاش های کنونی بین المللی، به آغاز گفتگوهای ملی صلح منجر شود و مردم افغانستان در باره سرنوشت خود تصمیم مشترک بگیرند.

صلاح الدین ربانی با یادآوری این نکته که مردم قربانی اصلی جنگ جاری در کشور است، گفته که تلاش برای پایان دادن به این جنگ مسوولیت همگانی است. آقای ربانی تأکید کرده است که زمانی تلاش های صلح در افغانستان نتیجه خواهد داد که همه نیروهای تأثیرگذار به گونه مستقیم در بحث سرتاسری صلح، اشتراک کنند.