سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان گفته است که اگر اسراییل با تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس موافقت کند، تشکیلات خودگردان آماده امضای توافق صلح با تلبیب ظرف دو هفته است. به گزارش ایسنا، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با رسانه ها گفته است که آنان با دولت اسراییلی تعامل می کنند که هرگونه […]

سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان گفته است که اگر اسراییل با تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس موافقت کند، تشکیلات خودگردان آماده امضای توافق صلح با تلبیب ظرف دو هفته است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با رسانه ها گفته است که آنان با دولت اسراییلی تعامل می کنند که هرگونه فرصت صلح را از بین می برد و دولت آمریکا، اسراییل و فلسطینی ها را به نزاع دایم می کشاند. او افزوده است که نزاع فلسطین و اسراییل از طریق معامله‌ آمریکایی ها حل نمی شود بلکه از طریق مذاکرات میان اسراییل و فلسطین قابل حل خواهد بود. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرده است که اگر اسراییل با تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس موافقت کند و از تبعیت آمریکا دست بردارد، آنان حاضر اند با دولت این رژیم به گفتگو بنشینند.