صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت بیست و هفتمین سالگشت شهادت استاد سیف الرحمان سایف و همراهانش، از آنان به عنوان چهره های درخشان قلم و سنگر یاد کرده است. استاد سیف‌ الرحمان سایف معاون دادگاه عالی، استاد غلام محمد آرین پور والی بدخشان و صوفی قربان محمد قاصر رییس […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت بیست و هفتمین سالگشت شهادت استاد سیف الرحمان سایف و همراهانش، از آنان به عنوان چهره های درخشان قلم و سنگر یاد کرده است.

استاد سیف‌ الرحمان سایف معاون دادگاه عالی، استاد غلام محمد آرین پور والی بدخشان و صوفی قربان محمد قاصر رییس دادگاه بدخشان با جمعی دیگر از همراهان شان به تاریخ بیست و هشتم ماه دلو سال سیزده هفتاد و یک در یک سانحه هوایی به شهادت رسیدند. رییس جمعیت اسلامی افغانستان، گفته است که با شهادت این شخصیت ها، تاکنون جای شان خالی است.