شورای امنیت سازمان ملل از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شورای امنیت سازمان ملل با حمایت تمامی اعضا بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی و ادامه “مذاکرات معتبر” بین اسراییلی و فلسطینی تاکید کرده است. به گزارش این خبرگزاری، شورای امنیت در بیانیه ای که حمایت تمامی اعضا را کسب […]

شورای امنیت سازمان ملل از تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شورای امنیت سازمان ملل با حمایت تمامی اعضا بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی و ادامه “مذاکرات معتبر” بین اسراییلی و فلسطینی تاکید کرده است.

به گزارش این خبرگزاری، شورای امنیت در بیانیه ای که حمایت تمامی اعضا را کسب کرده است، از راه حل دو دولت مستقل و برقراری صلح در مرزهای رسمی تاکید کرده است. در این بیانیه همچنان آمده است که تمام طرفین باید از اقداماتی که مانع رسیدن به صلح پایدار، جامع و عادلانه می شود، خودداری کنند. این در حالیست که جوزسپ بورل  مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در دیدار با ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین در بروکسل بر تشکیل کشور مستقل برای مردم فلسطین تاکید کرده بود.