صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی از درگذشته فرمانده غلام یحیی حسین خیل مشهور به لشکر از شخصیت های موثر جمعیت اسلامی در ولایت لوگر ابراز تاسف کرده است. در این پیام رییس جمعیت اسلامی مرگ این فرمانده را ضایعه دانسته است. فرمانده حسین خیل چند ماه قبل در پی یک حمله […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در پیامی از درگذشته فرمانده غلام یحیی حسین خیل مشهور به لشکر از شخصیت های موثر جمعیت اسلامی در ولایت لوگر ابراز تاسف کرده است. در این پیام رییس جمعیت اسلامی مرگ این فرمانده را ضایعه دانسته است. فرمانده حسین خیل چند ماه قبل در پی یک حمله مسلحانه زخمی شده بود، شب گذشته به شهادت رسیده است.